Σύντομη Περιγραφή: Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: " Στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης γνωστικών αντικειμένων". Η ημερίδα απευθύνεται στους/ις Εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που διδάσκουν στη Στ΄ τάξη στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Χαλκηδόνας και θα πραγματοποιηθεί στο Δημ. Σχολείο Χαλκηδόνας στις 3/12/2019.