Σας γνωρίζουμε την πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Ημερίδας την οποία συνδιοργανώνουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων (ΠΕ70) του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, ώρες 8:30΄- 13:15΄, στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
Η Επιμορφωτική Συνάντηση απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ. ΖΕΠ) των οικείων Δημοτικών Σχολείων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης (οι οποίοι ανέλαβαν υπηρεσία στις 31-1-2020), με θέμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής σχολικού έτους 2019-2020».
Με ευθύνη των διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, με τρόπο που δεν θα θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.
Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.