Πρόσκληση σε σύσκεψη από απόσταση με θέμα την  συνεργασία για την υλοποίηση του έργου της τηλεκπαίδευσης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε Διευθυντές/ριες, Προϊσταμένους/ες, Εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2020, ώρα 12:00, μέσω τηλεδιάσκεψης.