Επιμορφωτικό σεμινάριο-συνεργασία από απόσταση για την υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης. Το σεμινάριο απευθύνεται στους/ις εκπαιδευτικούς των  ομάδων υποστήριξης τηλεκπαίδευσης των σχολείων ευθύνης από 26.3.20 έως 31.3.20.