Πρόσκληση σε σύσκεψη από απόσταση με θέμα την  συνεργασία για την πορεία υλοποίησης του έργου της τηλεκπαίδευσης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε Διευθυντές/ριες, Προϊσταμένους/ες, Εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί 1.4.2020, μέσω τηλεδιάσκεψης.