Επιμόρφωση ΠΕ11 σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

(Απόφαση ολομέλειας 23/3/2020 Aρ. Πρωτ. 441/30-3-2020)

Στα πλαίσια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για τις ανάγκες της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής του σχολείου σας σχετικά με την Δ΄ φάση Τηλε-επιμόρφωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα E-class η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου σε δυο γκρουπ. Στην επιμόρφωση θα συμμετέχουν όσοι περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες που υπάρχουν στις οδηγίες.

 

Διοργάνωση: Όλγα Βασιλειάδου