Στόχος του προγραμματισμού στην περίοδο της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι σε 2η φάση η οργάνωση επιμορφωτικών τηλεδιασκέψειων με όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της ΣΕΕ ΠΕ60 Κολιπέτρη Ζωής με βασικούς στόχους:

1.την παροχή ψηφιακού υλικού και εργαλείων, την ενημέρωση για το μέσο επικοινωνίας που έχει επιλεγεί και τον τύπο των δράσεων που έχουν σχεδιασθεί και υλοποιηθεί προκειμένου να υποστηριχθεί η παιδαγωγική διαδικασία των παιδιών στο οικογενειακό περιβάλλον

2. την περαιτέρω συναισθηματική ενίσχυση των οικογενειών και των παιδιών, καθώς και την ενδυνάμωση της αλληλεπίδρασής τους με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας

3. την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό παιδικού παραμυθιού με θέμα: «μια κορώνα στη ζωή μας».