Σας ενημερώνω για την υλοποίηση επιμορφωτικής-ενημερωτικής συνάντησης τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 και ώρα 17.00-18.00 μ.μ., με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 των σχολικών μου μονάδων που διδάσκουν στις Α¢τάξεις, προκειμένου να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την έναρξη των σχολικών μονάδων.

Η συνάντηση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Webex και τη διεύθυνση:

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/aparaske

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Δρ. Απόστολος Παρασκευάς

ΣΕΕ 2ου ΠΕ.ΚΕ.Σ Κεντρικής Μακεδονίας