Τρίτος κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων από απόσταση για την υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης. Οι συναντήσεις απευθύνονται στους/ις Εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των σχολείων ευθύνης για ενδυνάμωσή τους και το συντονισμό στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης. Θα υλοποιηθούν από 27.4.2020 έως 12.5.2020.