Επιμορφωτικό σεμινάριο από απόσταση για την υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης. Η συνάντηση απευθύνεται στους/ις Εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που διδάσκουν στην Α΄ τάξη των σχολείων ευθύνης. Θα υλοποιηθεί στις 26.5.2020.