Πρόσκληση σε σύσκεψη από απόσταση με θέμα την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ «Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ)». Η πρόσκληση απευθύνεται σε Διευθυντές/ριες και Προϊσταμένους/ες και θα πραγματοποιηθεί 10.6.2020, μέσω τηλεδιάσκεψης.