Διοργανώνεται Επιμορφωτική Τηλεδιάσκεψη Παρουσίασης Καλών Πρακτικών σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας για τους καθηγητές γαλλικής Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης» διάρκειας 2 ωρών για τους καθηγητές γαλλικής Β/θμιας και Α/θμιας Εκ/σης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας την Παρασκευή 15 Μαίου 2020 από τις 17.00 έως τις 18.30. Η τηλεδιάσκεψη έχει τίτλο: « Καλές Πρακτικές ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας» και θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα Webex.

Διοργάνωση: ΚΟΦΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ