Σας ενημερώνω για την υλοποίηση επιμορφωτικών-ενημερωτικών συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 των σχολικών μου μονάδων, από 13.00-14.00 προκειμένου να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τη διαδικασία διδασκαλίας που υλοποιούν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Η συνάντηση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Webex και τη διεύθυνση:

https://minedu-primary.webex.com/meet/aparaske

Το πρόγραμμα των συναντήσεων έχει ως εξής:

  1. Δευτέρα 9/11/2020: Εκπαιδευτικοί Α τάξεων
  2. Τετάρτη 11/10/2020: Εκπαιδευτικοί Β τάξεων
  3. Πέμπτη 19/11/2020: Εκπαιδευτικοί Γ τάξεων
  4. Τρίτη 24/11/2020: Εκπαιδευτικοί Δ τάξεων
  5. Δευτέρα 30/11/2020: Εκπαιδευτικοί Ε-ΣΤ τάξεων

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Δρ. Απόστολος Παρασκευάς

ΣΕΕ 2ου ΠΕ.ΚΕ.Σ Κεντρικής Μακεδονίας