Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Θεωρώντας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις σας στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σας καλώ σε διαδικτυακό σεμινάριο για διδακτικά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν στη διδασκαλία του μαθήματος της ΦΑ. Η τηλε-επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 12.00’-14.00’. Για τη συμμετοχή σας στην επιμόρφωση ακολουθήστε το σύνδεσμο https://minedu-primary.webex.com/minedu- primary/j.php?MTID=mece79b7a85d2d335d12e3fbdc06277e8

Meeting number: 121 321 6773

Password: hrWaTfYQ533 (47928397 from video systems)