Σας ενημερώνω για τη διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, στο 3οόροφο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Γραφείο Φυσικής Αγωγής (Κολοκοτρώνη 22) και ώρες 12.00΄- 14.00’. Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται στους/ις αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) του σχολείου σας και αφορά κρίσιμες παραμέτρους για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

Παρακαλώ τους/ις Διευθυντές/ριες και Προϊσταμένους/ες των σχολείων να ενημερώσουν έγκαιρα και ενυπόγραφα τους/ις συναδέλφους και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο, χωρίς να θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.