Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 8η Ολομέλεια του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν οργανωτικά ζητήματα (ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο), ζητήματα προγραμματισμού των επιμορφώσεων και συνεργασιών με εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς.