Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε στην Επιμορφωτική Εσπερίδα

«Ποιοτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σύνδεση με την αγορά εργασίας»

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019, 18.30-20.30

Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Πιερίας  (1ος όροφος)

Συνδιοργανώνουν:

  • Το 3ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας- Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου «Εκπαίδευσης για την Αειφορία»
  • Επιμελητήριο Πιερίας
  • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Κατερίνης
  • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης
  • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης  
  • Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Κατερίνης
  • Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Πιερίας

Πρόγραμμα

18.30-18.45 Προσέλευση-Χαιρετισμοί

18.45-19.15 Δημήτριος Γαϊτάνης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ): «Δημιουργώντας τη Σταδιοδρομία μας. Σύγχρονες προκλήσεις και αναγκαία χαρακτηριστικά. Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ»

19.15-19.45 Βάϊος Νταφούλης, Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Αυτογνωσία και αυτοεπίγνωση ως παράγοντες στις επιλογές ζωής ενός/μιας εφήβου»

19.45-20.00 Αργυρώ Ανθοπούλου, Κ.Ε.Σ.Υ. Πιερίας: «Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων από τους μαθητές/τριες και την οικογένεια και ποιοτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

20.00-20.30 Συζήτηση: Συντονίζει ο Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αθανάσιος Χαρίσης

Η Εσπερίδα διοργανώνεται, μετά από αιτήματα Συλλόγων Γονέων στα πλαίσια της Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σ.Ε.Ε. υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, σε σχέση με στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης: «Ποιοτική εκπαίδευση» και «Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη».

Απευθύνεται στις σχολικές μονάδες Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σ.Ε.Ε. του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Α. Χαρίση.