Προσκαλούνται εκπαιδευτικοί που ασχολήθηκαν το 2019-20 με Προγράμματα Αειφορίας/Σχολικών Δραστηριοτήτων να δηλώσουν συμμετοχή να παρακολουθήσουν τις τηλεδιασκέψεις αλλά και να παρουσιάσουν τα προγράμματα Αειφορίας/Σχολικών Δραστηριοτήτων (στο σύνολό τους ή κάποια δράση τους, ακόμη και σε στάδιο σχεδιασμού) που σχεδίασαν ή/και εκπόνησαν το 2019-20, είτε διά ζώσης (μέχρι τον Μάρτιο) είτε εξ αποστάσεως (σε συνέχεια, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)..

Δηλώσεις στη φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKk6nLzt4uaX2EOR_42H3mVdphytvcY40ukj9O6PnCGrQ2Hw/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.