Αγαπητές / οί συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε, καθορίστηκαν και φέτος από το ΥΠΑΙΘ (μετά από εισήγηση του ΙΕΠ) οι
οδηγίες διδασκαλίας & προγραμματισμού του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για το
ΔΗΜΟΤΙΚΟ, το ΓΥΜΝΑΣΙΟ και το ΛΥΚΕΙΟ για το 2022-2023

 

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ανοίξτε το συνημμένο αρχείο....