(Σχετ.: Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με αρ. πρωτ.: 27639/28-11-2018)

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 για την πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης με θέμα «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου - Ενημέρωση για εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα», που θα πραγματοποιηθεί από τoν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου πληροφορικής κ. Βασίλειο Εφόπουλο. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 - 14.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου – 2ου ΓΕΛ Σερρών.

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 και να τους διευκολύνουν ώστε να παρευρεθούν στη συνάντηση. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και τυχόν μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

Βασίλειος Εφόπουλος