Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

σας προσκαλούμε στο διαδικτυακό εργαστήριο που διοργανώνουμε συνεργατικά με τους Σ.Ε.Ε. κλάδου ΠΕ03, Παναγιώτα Κοταρίνου 2ου

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Δημήτρη Αργύρη 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και  Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας ως θέμα:

«Η αξιοποίηση της πλατφόρμας e-me στη διδακτική πράξη»

 

Εισηγήτρια/τής: Κοταρίνου Παναγιώτα (Συντονίστρια ΠΕ 03)  και  Μάλλιαρης Χρήστος (επιμορφωτής ΤΠΕ Β΄ επιπέδου).

Το προαιρετικό διαδικτυακό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη  Δευτέρα 25.01.2021 και Τετάρτη 27.01.2021 και ώρες 17:00 – 18:30.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Με εκτίμηση,

Med Κουκουλάκης Χάρης,

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 03

1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας