Προσκλήσεις σε επιμορφωτικό σεμινάριο Θεολόγων της Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Διδάσκοντας Θρησκευτικά στο σύγχρονο σχολείο» (08 Απριλίου 2021)