Ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» σε συνεργασία με τα 1ο, 2ο, 3ο και 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν τους 4ους Μαθητικούς Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας «Η γλώσσα μου… ο κόσμος μου». Οι Αγώνες λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας κατά τη φετινή σχολική χρονιά θα διεξαχθούν αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex.

Σκοπός της δράσης μας είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου για τη νεοελληνική γλώσσα, αλλά και να διευρυνθούν οι γλωσσικοί τους ορίζοντες μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά η ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής σε ψηφιακό περιβάλλον.

Οι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη όλες οι ομάδες θα συμμετάσχουν στον προκριματικό Διασχολικό Αγώνα (Παρασκευή 14 Μαΐου 2021) και κατά τη δεύτερη φάση (Κυριακή 16 Μαΐου 2021) οι δύο νικήτριες ομάδες θα διαγωνιστούν στον τελικό αγώνα, προκειμένου να αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα μεταξύ όλων των σχολείων της Π.Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας.