Παρακαλώ δείτε το συνημμένο έγγραφο της πρόσκλησης.