Σε συνέχεια του ως άνω εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιήσουμε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, ενδοσχολικό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους/τις εκπαιδευτικούς του 9ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, ώρες 12:00-14:00, στον χώρο του σχολείου, με θέμα: «Στρατηγικές διαχείρισης συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών μαθητών/ριών”.

Οι εργασίες του σεμιναρίου χωρίζονται σε δύο μέρη: Στο πρώτο, θα πραγματοποιηθούν παιδαγωγικές συνεδρίες με εκπαιδευτικούς του σχολείου οι οποίοι/ες έχουν στις τάξεις τους μαθητές/ριες με αυξημένες συμπεριφορικές δυσκολίες με στόχο την επιστημονική υποστήριξή τους από τους ΣΕΕ του 1ου ΠΕΚΕΣ Μ. Κέκια, Π. Ευκαρπίδη και Α. Κόπτση στον σχεδιασμό εναλλακτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης και πρόληψης των εν λόγω δυσκολιών. Στο δεύτερο μέρος, θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν σχετικής αναδιαμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος, επιμορφωτική συνάντηση με όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 & 71 του σχολείου, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12:30-12:40

«Για ένα σχολείο θετικών συναισθημάτων»

Εισαγωγή από τη Δρ. Δήμητρα Ακριτίδου, Διευθύντρια του 9ου ΔΣ Θεσσαλονίκης

12:40-12:55

«Προς μια ολιστική-συστημική προσέγγιση της πρόληψης και αντιμετώπισης των σχολικών συμπεριφορικών δυσκολιών»

Δρ. Μέλλω (Αιμιλία) Κέκια, Συντονίστρια ΕΕ ΠΕ70 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

12:55-13:15

«Ανίχνευση της κοινωνικής θέσης των μαθητών/ριών στην ομάδα-τάξη»

Δρ. Πολυχρόνης Ευκαρπίδης, Συντονιστής ΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

13:15-13:30

«Προβλήματα συμπεριφοράς και αντιμετώπισή τους: Ο ρόλος του δασκάλου»

Δρ. Αλέξανδρος Κόπτσης, Συντονιστής ΕΕ ΠΕ70 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

13:30-13:50

Εργαστήριο: Μελέτες περίπτωσης παιδιών με συμπεριφορικές δυσκολίες

Συντονισμός ομάδων εργασίας: Αλέξανδρος Κόπτσης, Πολυχρόνης Ευκαρπίδης, Μέλλω (Αιμιλία) Κέκια

13:50-14:00 Σύνοψη και Κλείσιμο των εργασιών του σεμιναρίου

                                                  Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70

                                                                                            

Μέλλω (Αιμιλία) Κέκια