Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της Ε΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων ευθύνης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, να παρακολουθήσουν την επιμορφωτική ημερίδα με θέμα:

«Διδασκαλία των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης» (08:30 -14:00).

Οι εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν την ημερίδα που αντιστοιχεί στον/στην Σ.Ε.Ε. του Σχολείου τους, συμφώνα με τον παρακάτω πίνακα:

Συντονιστές/τριες Ημερομηνία Χώρος ημερίδας
Θεσσαλονίκη
Πέτρος Κλιάπης 12/2/2019 66 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Αιμιλία Κέκια Αλέξανδρος Κόπτσης 13/2/2019 88 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Ιωάννα Αρβανίτη Γεωργία Δούβλη 14/2/2019 Συγκρότημα    21ου/109ου        Δημοτικών    Σχολείων Θεσσαλονίκης

Μαρία Αναγνωστοπούλου Όλγα Κασσώτη

Δημήτριος Σιδηρόπουλος

19/2/2019 4ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης
Χαλκιδική
Αρβανίτη Ιωάννα Πέτρος Κλιάπης 20/2/2019 Κέντρο    Περιβαλλοντικής   Εκπαίδευσης                   (ΚΠΕ) Αρναίας

Μαρία Αναγνωστοπούλου Γεωργία Δούβλη

Όλγα Κασσώτη Αιμιλία Κέκια Αλέξανδρος Κόπτσης

Δημήτριος Σιδηρόπουλος

20/2/2019 2 ο Δημοτικό Σχολείο Μουδανιών

Πρ όγ ρα μμα επι μόρ φω σης :

1ο Μέρος-Θεωρητική προσέγγιση του νέου σχολικού εγχειριδίου-Συζήτηση,

2ο Μέρος- Εργαστήρια σε ομάδες,

3ο Μέρος-Ολομέλεια-Συζήτηση

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να έχουν μαζί τους το β’ τεύχος από το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών Ε΄ τάξης.

Οι Συντονιστές και οι Συντονίστριες του 1ου ΠΕΚΕΣ