Την Τετάρτη 6/3/2019 πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Λειτουργικά ζητήματα σε Σχολικές Μονάδες» στο Νόησις - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας. Οι βασικοί στόχοι της ενημερωτικής συνάντησης ήταν οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που δε συμμετέχουν στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» να ενημερωθούν για αυτό και να ενθαρρυνθούν για τη συμμετοχή του σχολείου τους σε αυτό. Κεντρικός εισηγητής ήταν ο κ. Απόστολος Παρασκευάς, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση θα βρείτε το βίντεο από την παρουσίαση του Θεματικού Δικτύου.

http://www.webtv.kmaked.eu

Η ιστοσελίδα του Θεματικού Δικτύου είναι η εξής:

http://isecurenet.sch.gr/portal/