Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας παρακολούθησαν στο διάστημα από 27/03/2019 μέχρι 29/03/2019  στις εγκαταστάσεις του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτο Επιμόρφωσης με τίτλο: "Ανάπτυξη Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων και Διαχείριση της Διαφορετικότητας".