Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών και την επιστημονική επίβλεψη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ01 Κεντρικής Μακεδονίας κ. Πολύβιου Στράντζαλη οργανώνει επιμορφωτική ημερίδα, με θέμα: «Μαθαίνοντας τη Βυζαντινή Τέχνη της πόλης μου» στις 5 Δεκεμβρίου 2018 ώρα 17.00 στο Αμφιθέατρο του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών.