Σας προσκαλούμε σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «3οι Μαθητικοί Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας των Γυμνασίων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Διαδικασίες -Προετοιμασία των μαθητών». Στο σεμινάριο, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου από τις 12:30 έως τις 14:00 στο 2ο Γυμνάσιο και 2ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, θα συζητηθούν το οργανωτικό πλαίσιο και οι διαδικασίες διεξαγωγής των φετινών Αγώνων.