Αγαπητοί/ές συνάδελφοι

Σας καλούμε σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Οι αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών/τριών ΓΕ.Λ. στα φιλολογικά μαθήματα», το οποίο απευθύνεται στους/στις Φιλολόγους των σχολείων επιστημονικής ευθύνης μας.

Θα πραγματοποιηθούν δύο Επιμορφωτικά Σεμινάρια με το ίδιο θέμα, για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων:

1. Τρίτη 11/12/2018, ώρες 12:00-14:00   – Στο 10Ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς,

2. Τετάρτη 12/12/2018, ώρες 12:00-14:00 – Στο 27Ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης