Σας ενημερώνουμε για  το Πρόγραμμα, τις ημέρες και τις ώρες υλοποίησης των επιμορφωτικών Σεμιναρίων, καθώς και τα ονόματα των συμμετεχόντων Διευθυντών που έχουν κατανεμηθεί αλφαβητικά σε 4 τμήματα. Υπενθυμίζουμε ότι η διάρκεια των σεμιναρίων θα είναι 8 ώρες και θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του πρώην 1ου ΠΕΚ (27o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 59 -Τ.Κ. 54453).

Συνημμένα: 8