Οι Συντονιστές/τριες του 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλούν τους/τις Διευθυντές/τριες και τους/τις Προϊσταμένους/ες των Δημοτικών Σχολείων Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής σε ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα

«Μετάβαση των μαθητών/τριών από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο».

Περιεχόμενο των ενημερωτικών συναντήσεων:

α. Η σημασία της μετάβασης των μαθητών/τριών από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο.

β. Παρουσίαση προγράμματος μετάβασης από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο - Σκοπός και στόχοι του προγράμματος μετάβασης – περιγραφή της δομής του προγράμματος – οδηγίες για τις δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων

γ. Ενδεικτικά παραδείγματα εμπλοκής σχολείων σε προγράμματα μετάβασης – καλές πρακτικές και εντυπώσεις

Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

α) Για τους/τις Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένους/ες των Δημοτικών Σχολείων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00-14:00, στο 10ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, Γεωργίου Γεννηματά & Κυρίλλου Μεθοδίου, Καλαμαριά, τηλ. 2310459127.

β) Για τους/τις Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένους/ες των Δημοτικών Σχολείων Χαλκιδικής, την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00-14:00, στο ΕΠΑΛ Πολυγύρου, Σταδίου 1, Πολύγυρος, τηλ. 2371022941.