Σας ενημερώνουμε ότι η ενημερωτική συνάντηση των Διευθυντών/τριών και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Ανατολικής Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα «Μετάβαση των μαθητών/τριών από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο» δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00-14:00, στο 10ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, αλλά θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019, στο 10ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς (Γεωργίου Γεννηματά & Κυρίλλου Μεθοδίου, Καλαμαριά, τηλ. 2310459127), ώρα 12:00-14:00.