Πρόγραμμα επιμορφωτικών τηλεδιασκέψεων για επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των
θεολόγων της Κεντρικής Μακεδονίας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

α/α Ημερομηνία Θεολόγοι Σχολείων ΔΔΕ Ώρα
1 26/03/2020 Τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους/τις Διευθυντές/ριες Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης 8:30 – 14:00
2 27/03/2020 Τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους/τις Διευθυντές/ριες Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης 8:30 – 14:00
3 30/3/2020 Θεολόγοι ΔΔΕ Κιλκίς 16:00
4 30/3/2020 Θεολόγοι ΔΔΕ Σερρών 18:00
5 31/3/2020 Θεολόγοι ΔΔΕ Πέλλας 16:00
6 31/3/2020 Θεολόγοι ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 18:00
7 1/4/2020 Θεολόγοι ΔΔΕ Χαλκιδικής 16:00
8 1/4/2020 Θεολόγοι ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης 18:00
9 2/4/2020 Θεολόγοι ΔΔΕ Ημαθίας 16:00
10 2/4/2020 Θεολόγοι ΔΔΕ Πιερίας 18:00
Attachments:
Access this URL (https://religionslehrer.blogspot.com/2020/04/blog-post.html)blog-post.html[ ]0 kB