Η παρουσίαση του κ. Κυριακίδη Γεωργίου ΠΕ11, της 6-4-2020, σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία των ψηφιακών τάξεων eclass και e-me, βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
 

https://drive.google.com/file/d/10A4abDkO2a1AmX3z-jghWWmoPjx7kbxC/view?usp=sharing

 

 Βασίλειος Σίσκος, ΣΕΕ ΠΕ11