Διοργάνωση του 1ου e-Μαθητικού Συνέδριου ‘’Απο (Φοιτώντας) από το Δημοτικό Σχολείο’’ στην Ενότητα των Δημοτικών Σχολείων της παιδαγωγικής ευθύνης του ∆ρ. ∆ημήτριου Σιδηρόπουλου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 70 την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 και ώρα 16:00 -19:30.