Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας προσκαλώ σε τηλεδιάσκεψη που θα γίνει την Τρίτη, 10.11.2020 και ώρα 19.00-21.00 με θέμα:

Εξ αποστάσεως διδασκαλία – Μεθοδολογία και εργαλεία

Η συμμετοχή είναι προαιρετική και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

Η Σ.Ε.Ε. ΠΕ07
Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου