Προσκαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ07 Γερμανικής Α/θμιας και Β/θμιας καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ07 που κατά το σχολικό έτος 2020-21 έχουν επιστρέψει από άδειες, σε τηλεδιασκέψεις που θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως στην πλατφόρμα webex.

Οι τηλεδιασκέψεις θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τρίτη, 10.11.2020

16.00-18.00

Το ΕΠΣ-ΞΓ για τα γερμανικά και η αξιολόγηση των μαθητών. Δικτύωση εκ/κών ΠΕ07 Γερμανικής και αποθετήρια υλικού.

https://forms.gle/2zC3HEBuz2U8C6gB6

έως Δευτέρα 9.11.2020, ώρα 15.00

Παρασκευή, 13.11.2020

16.00-18.00

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία με την πλατφόρμα webex. Ανεστραμμένη τάξη

https://forms.gle/FeWfomfixj4x6cLB9

έως Πέμπτη 12.11.2020, ώρα 15.00

Δευτέρα, 16.11.2020,

16.00-18.00

Εργαλεία του ΠΣΔ. E-me και e-class

https://forms.gle/QY8YNkE4KWxM5ZE56

έως Παρασκευή 13.11.2020, ώρα 15.00

-        Στην τρίτη στήλη είναι ο υπερσύνδεσμος για τη δήλωση παρακολούθησης της τηλεδιάσκεψης.

-        Ο υπερσύνδεσμος για την ψηφιακή αίθουσα θα αποσταλεί στα μέηλ των εκπαιδευτικών την προηγούμενη ημέρα από την τηλεδιάσκεψη

Η συμμετοχή είναι προαιρετική και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ07

Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου