Προσκλήσεις επιμικορφωτικών σεμιναρίων Θεολόγων Κεντρικής Μακεδονίας μέσω  WEBEX με θέμα: «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΜτΘ (Οργάνωση Σύγχρονης & Ασύγχρονης διδασκαλίας, Προτάσεις διδακτικών δραστηριοτήτων, Εμψύχωση μαθητών»