Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

σας προσκαλώ στη διαδικτυακή συνάντηση που διοργανώνουμε συνεργατικά με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03, Αναστάσιο Ευαγγελόπουλο 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτα Κοταρίνου 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Δημήτρη Αργύρη 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και  Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας ως θέμα:

«Εργαλεία Διαμορφωτικής αξιολόγησης στο μάθημα των Μαθηματικών»

Η εισηγήτρια Κωνσταντίνα Κοκκίνη, εκπαιδευτικός ΠΕ03, επιμορφώτρια ΤΠΕ Β΄ επιπέδου, θα παρουσιάσει τις ασκήσεις (τράπεζα ερωτήσεων, επιλογή με κριτήρια), εργασίες και ερωτηματολόγια στην e-class.

Οι Συντονιστές θα παρουσιάσουν το πώς γράφουμε μαθηματικά στην e-class, ένα παράδειγμα αξιολόγησης με polling στο WEBEX, ένα παράδειγμα άσκησης στα GoogleForms και από ένα παράδειγμα άσκησης και quiz στην πλατφόρμα e-me. 

Η διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη  Δευτέρα 21.12.2020, ώρα 17.30 – 19.00.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Με εκτίμηση,

Med Κουκουλάκης Χαράλαμπος

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 03

1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας