Διαγωνισμός Παιδικού Παραμυθιού

Ο σύνδεσμος για το βίντεο είναι

Διοργάνωση: Κολιπέτρη Ζωή Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 'Εργου ΠΕ60