Στόχος της επιμορφωτικής τηλεδιάσκεψης είναι να ενημερωθούν οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων για τη διαχείριση περιστατικών Covid 19.Το σεμινάριο είναι προαιρετικό και  αφορά  τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε νηπιαγωγεία της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης των Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας. Eισηγητές οι κ. Ιωάννης Καλπίδης ΣΕΕ ΠΕ83 και κ. Αθανάσιος Φροσύνης Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νκης.