1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
1ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κ. Μακεδονίας (Ανατολική Θεσσαλονίκη, νομός Χαλκιδικής)
2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κ. Μακεδονίας (Δυτική Θεσσαλονίκη)
3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
3ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κ. Μακεδονίας (νομοί Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας)
4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κ. Μακεδονίας (νομοί Κιλκίς, Σερρών)

Νέα από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.