Διοργανώνεται ενημερωτική συνάντηση με τους/τις Διευθυντές/τριες των Δημοτικών Σχολείων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης, στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, στο Συνεδριακό Κέντρο της Σίνδου (Αλέξανδρου Παπάγου 7) στο Δήμο Δέλτα κατά το χρονικό διάστημα από τις 9.30 π.μ. μέχρι τις 12.00 μ.μ..

Τα θέματα της συνάντησης είναι:

•           «Η πορεία του εκπαιδευτικού έργου»

•           «Διαπεριφερειακό Θεματικό  Δίκτυο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Προσκεκλημένος εισηγητής

Παπαδόπουλος Πάρης, Π.Ε. 70

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Π.Ε. 70), 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας