Οργανώθηκαν τέσσερις (4) πεντάωρες επιμορφωτικές ημερίδες, με εισηγήτρια την κ. Κολιπέτρη Ζωή ΣΕΕ ΠΕ60, η παρακολούθηση των οποίων ήταν υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς. Το περιεχόμενο των επιμορφώσεων αφορούσε στην εφαρμογή της έρευνας δράσης στην εκπαιδευτική πραγματικότητα του νηπιαγωγείου και στην ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των νέων δομών στην εκπαίδευση. Βασικοί στόχοι ήταν οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν, με τις συνεργατικές διαδικασίες στη σχολική μονάδα και στην ομάδα των σχολικών μονάδων, αλλά και με την εφαρμογή εργαλείων, όπως η παρατήρηση και το ημερολόγιο, προκειμένου να ανιχνεύσουν, να καταγράψουν και να ερμηνεύσουν τα αναδυόμενα θέματα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, για να σχεδιάσουν τις κατάλληλες δράσεις. Οι επιμορφωτικές ημερίδες οργανώθηκαν στη βάση της βιωματικής προσέγγισης (βιωματικές δράσεις γνωριμίας στην ομάδα των εκπαιδευτικών), της συμμετοχικής (μελέτες περίπτωσης) και της θεωρητικής προσέγγισης. Στους εκπαιδευτικούς δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή μετά τις ημερίδες. Εφαρμόστηκαν οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε μικρές ομάδες των 20 ατόμων.