Διοργανώνεται Διασχολική επιμόρφωση με θέμα «Η διδασκαλία και η αξιολόγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας υπό το πρίσμα των Νέων Οδηγιών», για τους Φιλολόγους των Γυμνασίων (1ου,2ου και 3ου Ωραιοκάστρου)  και του Γυμνασίου Καλλιθέας. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 22 Ιανουαρίου (12.00  - 14.00 μ.μ.) στο 2ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02
Ζάγκα Ελευθερία