(Σχετ.: Έγκριση αριθμ. πρωτ. 63/3-1-2019  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας)
Διοργανώνεται «Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας  Γ΄ Γυμνασίου» και συγκεκριμένα στην 6η ενότητα: «η μουσική εξημερώνει», διάρκειας 2  ωρών  για τους καθηγητές/τριες ΠΕ02 των Γυμνασίων 1ου  2ου  3ου  4ου 5ου  6ου  Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, στο 4ο  Γυμνάσιο Σταυρούπολης  στις 15/1/2019  και ώρα 12.00 – 14.00.

 
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02
Ζάγκα Ελευθερία