Σχετικά: Ο Ν. 4547/2018, άρθρο 4, παρ. 3, εδάφιο β. (ΦΕΚ 102/18, τ. α΄)

    

 Το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας, δια της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου  ΠΕ60 κ. Αρετής Μποταΐτη, σε συνεργασία με νηπιαγωγούς αυξημένων προσόντων/εμπειρίας επί του θέματος «Ετερότητα», προγραμματίζει απογευματινά σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Α΄/θμιας Εκπαίδευσης. Περιλαμβάνονται τρία αυτόνομα βιωματικά σεμινάρια με τη μορφή εργαστηρίου, που αναφέρονται στην παιδαγωγική διαχείριση της θρησκευτικής, έμφυλης και εθνοτικής ετερότητας, αντιστοίχως. Δήλωση συμμετοχής και το πρόγραμμα των συναντήσεων, στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

Αρετή Μποταΐτη