Πρόσκληση σε διασχολική επιμορφωτική ημερίδα με θέμα "Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση". Η ημερίδα απευθύνεται σε Διευθυντές/ριες, Προϊσταμένους/ες, Εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απριλίου 2019 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου ώρες 9:00 έως 12:15.